1983-2003

ΑΤΙΤΛΟ.
Ακρυλικό σε μουσαμά,    1.00Χ1.20     2001
ΑΤΙΤΛΟ.
Ακρυλικό σε μουσαμά,    1.00Χ0.80     2002
ΑΤΙΤΛΟ.
Ακρυλικό σε μουσαμά,    1.20Χ1.10     2001
ΑΤΙΤΛΟ.
Ακρυλικό και λάδι,  σε μουσαμά,    1.20Χ1.20      1991