ΧΩΡΑ.

Ακρυλικό και πλαστικό  σε μουσαμά,    0.80 Χ 1.00  2017
ά,
ΣΕΡΙΦΟΣ ΙΙI.


Ακρυλικό και πλαστικό  σε μουσαμά,    0.80 Χ 0.80  2017

ΣΕΡΙΦΟΣ ΙΙ.

Ακρυλικό και πλαστικό  σε μουσαμά,    0.80 Χ 1.00  2017

ΣΕΡΙΦΟΣ.

Ακρυλικό και πλαστικό  σε μουσαμά,    0.80 Χ 1.00  2017

ΑΤΙΤΛΟ.

Ακρυλικό,πλαστικό και κολάζ  σε μουσαμά,    0.80 Χ 1.00  2017

ΑΤΙΤΛΟ.


Ακρυλικό και πλαστικό  σε μουσαμά,    0.80 Χ 1.00  2017

ΑΤΙΤΛΟ.


Ακρυλικό και πλαστικό  σε μουσαμά,    0.60 Χ 0.80  2017

ΑΤΙΤΛΟ.

Ακρυλικό, πλαστικό, κολάζ σε μουσαμά,    1.00 Χ 0.80  2017

ΑΤΙΤΛΟ.


Ακρυλικό, πλαστικό, κολάζ σε μουσαμά,    1.00 Χ 0.70  2017

ΑΤΙΤΛΟ.


Ακρυλικό, πλαστικό, κολάζ σε μουσαμά,    1.00 Χ 0.80  2017


ΑΝΑΔΡΟΜΗ.Ακρυλικό, πλαστικό,, collage, decoupage  σε μουσαμά,    1.00 Χ 0.80  2017

CARNIVORE.


Ακρυλικό, πλαστικό,, collage, decoupage  σε μουσαμά,    1.00 Χ 0.80  2017

Ο ΑΛΕΚΤΩΡ ΕΛΑΛΗΣΕ ΤΡΙΣ.

Ακρυλικό, πλαστικό,κολάζ, decoupage  σε μουσαμά,    1.18 Χ 0.82  2017

ΤΑ ΓΚΟΛΠΟΣΤ.

Ακρυλικό, πλαστικό,άμμος, κολάζ, decoupage  σε μουσαμά,    1.10 Χ 0.95  2017

ΥΠΟ ΤΟΝ ΠΑΙΑΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.

Ακρυλικό, πλαστικό, κολάζ  σε μουσαμά,    1.15 Χ 0.80   2017

ΑΤΙΤΛΟ.
Ακρυλικό και πλαστικό  σε μουσαμά,    0.80Χ0.80   2016

ΙΡΙΣ. 
  Ακρυλικό,γύψος, άμμος, κολάζ σε μουσαμά, 1.20 Χ 1.20   2016

Ο ΠΑΡΕΙΣΑΚΤΟΣ.
Ακρυλικό, πλαστικό, γύψος, χαρτί,  σε μουσαμά,    0.80Χ1.00   2015

ΜΑΤΑΙΗ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ. 
  Ακρυλικό, λάδι, γύψος, πλαστικό φύλλο σε μουσαμά, 0.85Χ0.65   2013