ΟΔΟΣ ΣΩΜΕΡΣΕΤ.
Ακρυλικό, πλαστικό, κολάζ, οδοδείκτης, αντικείμενα  σε μουσαμα 1.10Χ1.10   2017

ΕΧΘΡΟΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ..
Ακρυλικό, πλαστικό, κολάζ, αντικείμενα  σε μουσαμα 1.10Χ1.10   2017

ΙΡΙΣ.
  Ακρυλικό,γύψος, άμμος, κολάζ σε μουσαμά, 1.20 Χ 1.20   2016

ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΜΒΛΥΓΩΝΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ.
Ακρυλικό και κολάζ σε μουσαμα 1.00Χ0.80   2017

ΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
Ακρυλικό και κολάζ σε μουσαμα 1.00Χ0.70   2017

Ο ΑΛΕΚΤΩΡ ΕΛΑΛΗΣΕ ΤΡΙΣ.
Ακρυλικό, πλαστικό,κολάζ  σε μουσαμά,    1.00 Χ 0.80  2017

ΑΤΙΤΛΟ.

Ακρυλικό, πλαστικό, κολάζ  σε μουσαμά,    1.00 Χ 0.80   2017ΑΤΙΤΛΟ.

Ακρυλικό  σε μουσαμά,    0.80 Χ 0.80  2017

ΧΩΡΑ.

Ακρυλικό και πλαστικό  σε μουσαμά,    0.80 Χ 1.00  2017
ά,
ΣΕΡΙΦΟΣ ΙΙI.


Ακρυλικό και πλαστικό  σε μουσαμά,    0.80 Χ 0.80  2017

ΣΕΡΙΦΟΣ ΙΙ.

Ακρυλικό και πλαστικό  σε μουσαμά,    0.80 Χ 1.00  2017

ΣΕΡΙΦΟΣ.

Ακρυλικό και πλαστικό  σε μουσαμά,    0.80 Χ 1.00  2017

ΑΤΙΤΛΟ.

Ακρυλικό,πλαστικό και κολάζ  σε μουσαμά,    0.80 Χ 1.00  2017

ΑΤΙΤΛΟ.


Ακρυλικό και πλαστικό  σε μουσαμά,    0.80 Χ 1.00  2017

ΑΤΙΤΛΟ.


Ακρυλικό και πλαστικό  σε μουσαμά,    0.60 Χ 0.80  2017

ΑΤΙΤΛΟ.

Ακρυλικό, πλαστικό, κολάζ σε μουσαμά,    1.00 Χ 0.80  2017

ΑΤΙΤΛΟ.


Ακρυλικό, πλαστικό, κολάζ σε μουσαμά,    1.00 Χ 0.70  2017

ΑΤΙΤΛΟ.


Ακρυλικό, πλαστικό, κολάζ σε μουσαμά,    1.00 Χ 0.80  2017


ΑΝΑΔΡΟΜΗ.Ακρυλικό, πλαστικό,, collage, decoupage  σε μουσαμά,    1.00 Χ 0.80  2017

CARNIVORE.


Ακρυλικό, πλαστικό,, collage, decoupage  σε μουσαμά,    1.00 Χ 0.80  2017