ΑΝΑΔΡΟΜΗ.


Ακρυλικό, πλαστικό,, collage, decoupage  σε μουσαμά,    1.00 Χ 0.80  2017

CARNIVORE.


Ακρυλικό, πλαστικό,, collage, decoupage  σε μουσαμά,    1.00 Χ 0.80  2017

Ο ΑΛΕΚΤΩΡ ΕΛΑΛΗΣΕ ΤΡΙΣ.

Ακρυλικό, πλαστικό,κολάζ, decoupage  σε μουσαμά,    1.18 Χ 0.82  2017

ΤΑ ΓΚΟΛΠΟΣΤ.

Ακρυλικό, πλαστικό,άμμος, κολάζ, decoupage  σε μουσαμά,    1.10 Χ 0.95  2017

ΥΠΟ ΤΟΝ ΠΑΙΑΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.

Ακρυλικό, πλαστικό, κολάζ  σε μουσαμά,    1.15 Χ 0.80   2017

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ
Ακρυλικό, πλαστικό, κολάζ  σε μουσαμά,    0.40Χ0.60   2017

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΜΗΘΕΑ.
Ακρυλικό, πλαστικό, χαρτί, γύψος, κολάζ  σε μουσαμά,    0.80Χ1.00   2017

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΠΗΝΟΡΑ.
Ακρυλικό, πλαστικό, χαρτί, γύψος  σε μουσαμά,    0.70Χ1.00   2017


ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ.
Ακρυλικό, πλαστικό, χαρτί, γύψος, άμμος  σε μουσαμά,    0.80Χ0.80   2017ΑΤΙΤΛΟ.
Ακρυλικό  σε μουσαμά,    0.80Χ0.80   2016

ΑΤΙΤΛΟ.
Ακρυλικό και πλαστικό  σε μουσαμά,    0.80Χ0.80   2016

ΠΑΡΑ Δ'ΕΡΧΕΤΑΙ ΩΡΑ.
Ακρυλικό, πλαστικό, γύψος  σε μουσαμά,    0.80Χ1.00   2016

ΙΡΙΣ. 
  Ακρυλικό,γύψος, άμμος, κολάζ σε μουσαμά, 1.20 Χ 1.20   2016

Ο ΠΑΡΕΙΣΑΚΤΟΣ.
Ακρυλικό, πλαστικό, γύψος, χαρτί,  σε μουσαμά,    0.80Χ1.00   2015

ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΕΝΑ ΦΕΓΓΑΡΙ.. 
  Ακρυλικό, πλαστικό, κολάζ, άμμος, αντικείμενο σε μουσαμά, 0.80Χ1.00   2016
ΜΑΤΑΙΗ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ. 
  Ακρυλικό, λάδι, γύψος, πλαστικό φύλλο σε μουσαμά, 0.85Χ0.65   2013

ΜΙΑ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ.
Ακρυλικό, πλαστικό, κολάζ, γύψος, άμμος  σε μουσαμά,    0.80Χ0.90   2016

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ.
Ακρυλικό, πλαστικό, κολάζ, γύψος, άμμος  σε μουσαμά,    0.80Χ0.80   2016
ΕΠΙΤΡΟΠΗ.
Ακρυλικό, πλαστικό, κολάζ, γύψος, άμμος  σε μουσαμά,    0.80Χ1.00   2016


24 ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ.
Ακρυλικό, πλαστικό, κολάζ, ρολόϊ, χαρτί,  σε μουσαμά,    0.80Χ1.00   2015