ΜΙΑ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ.
Ακρυλικό, πλαστικό, κολάζ,  σε μουσαμά,    0.80Χ1.00   2018

ΕΝΘΥΜΙΟ ΡΙΟΥ.
Ακρυλικό, πλαστικό, επεξεργασμένες φωτογραφίες, κολαζ  σε μουσαμά,    1.10Χ1.10   2018

ΕΝΘΥΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Ακρυλικό και κολάζ,σε μουσαμά,    1.00Χ0.80   2018

ΔΕΛΦΙΚΟ ΤΟΠΙΟ.
Ακρυλικό,επεξεργασμένες φωτογραφίες, κολαζ, αντικειμενα  σε μουσαμά,    1.00Χ0.80   2018

Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΩΝ.
Ακρυλικό, πλαστικό, επεξεργασμένες φωτογραφίες, κολαζ  σε μουσαμά,    1.20Χ1.00   2018

Η ΠΟΛΗ ΔΙΧΩΣ ΤΟΠΟ.
Ακρυλικό, πλαστικό, χαρτί, κολαζ  σε μουσαμά,    1.00Χ1.00   2018

ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ.
Ακρυλικό, πλαστικό, κολάζ,  σε μουσαμά,    1.00 Χ 0.80   2018

ΝΕΚΥΙΑ.
Ακρυλικό, πλαστικό, κολάζ,  σε μουσαμά,    1.00 Χ 0.80   2018

ΑΔΡΑΣΤΕΙΑ.
Ακρυλικό, πλαστικό, κολάζ,  σε μουσαμά,    1.00 Χ 0.70   2018

ΑΤΙΤΛΟ.
Ακρυλικό, πλαστικό, χαρτί, κολαζ  σε μουσαμά,    1.00Χ1.00   2018

LA COMEDIE SAUVAGE.
Ακρυλικό, πλαστικό, κολάζ,  σε μουσαμά,    1.00 Χ 0.80   2018

ΑΤΙΤΛΟ.
Ακρυλικό, πλαστικό, κολάζ,  σε μουσαμά,    1.00 Χ 0.80   2018

ΑΤΙΤΛΟ.
Ακρυλικό,πλαστικό και κολάζ  σε μουσαμά,    0.80 Χ 1.00  2017

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ.
Ακρυλικό, πλαστικό, χαρτί, κολάζ, γύψος  σε μουσαμά,    0.80Χ1.00   2018

ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ.
Ακρυλικό, πλαστικό, χαρτί, γύψος, άμμος  σε μουσαμά,    0.80Χ0.80   2017

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΠΗΝΟΡΑ.
Ακρυλικό, πλαστικό, χαρτί, κολάζ, γύψος  σε μουσαμά,    0.70Χ1.00   2016
6

ΠΑΡΑ Δ'ΕΡΧΕΤΑΙ ΩΡΑ.
Ακρυλικό, πλαστικό, γύψος  σε μουσαμά,    0.80Χ1.00   2016

ΑΤΙΤΛΟ.
Ακρυλικό σε μουσαμά,    0.80Χ0.80   2016

ΑΤΙΤΛΟ.
Ακρυλικό  σε μουσαμά,    0.80 Χ 0.80  2017

ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΥΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ.
Κολλάζ, αντικείμενο και ακρυλικό σε ξύλο   0.50Χ0.70Χ0.10   2018