Η ΠΙΟ ΔΥΣΜΕΝΗΣ ΕΚΔΟΧΗ ΕΙΝΑΙ Η ΟΥΤΟΠΙΑ.

Ακρυλικό, επιζωγραφισμένη φωτογραφία, collage  σε μουσαμά,    0.60 Χ 0.80  2017

WHITE RABBIT.

Ακρυλικό, επιζωγραφισμένη φωτογραφία, collage  σε μουσαμά,    0.60 Χ 0.80  2017

809 ΕΠΙΒΑΤΕΣ.

Ακρυλικό, πλαστικό,, γύψος, collage, decoupage  σε μουσαμά,    0.80 Χ 0.80  2017

ΑΝΑΔΡΟΜΗ.


Ακρυλικό, πλαστικό,, collage, decoupage  σε μουσαμά,    1.00 Χ 0.80  2017

CARNIVORE.


Ακρυλικό, πλαστικό,, collage, decoupage  σε μουσαμά,    1.00 Χ 0.80  2017


Ο ΑΛΕΚΤΩΡ ΕΛΑΛΗΣΕ ΤΡΙΣ.

Ακρυλικό, πλαστικό,κολάζ, decoupage  σε μουσαμά,    1.18 Χ 0.82  2017

ΤΑ ΓΚΟΛΠΟΣΤ.

Ακρυλικό, πλαστικό,άμμος, κολάζ, decoupage  σε μουσαμά,    1.10 Χ 0.95  2017

ΥΠΟ ΤΟΝ ΠΑΙΑΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.

Ακρυλικό, πλαστικό, κολάζ  σε μουσαμά,    1.15 Χ 0.80   2017


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΠΗΝΟΡΑ.
Ακρυλικό, πλαστικό, χαρτί, κολάζ, γύψος  σε μουσαμά,    0.70Χ1.00   2016
6


ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ.
Ακρυλικό, πλαστικό, χαρτί, γύψος, άμμος  σε μουσαμά,    0.80Χ0.80   2017ΑΤΙΤΛΟ.
Ακρυλικό  σε μουσαμά,    0.80Χ0.80   2016

ΑΤΙΤΛΟ.
Ακρυλικό και πλαστικό  σε μουσαμά,    0.80Χ0.80   2016

ΠΑΡΑ Δ'ΕΡΧΕΤΑΙ ΩΡΑ.
Ακρυλικό, πλαστικό, γύψος  σε μουσαμά,    0.80Χ1.00   2016

ΙΡΙΣ. 
  Ακρυλικό,γύψος, άμμος, κολάζ σε μουσαμά, 1.20 Χ 1.20   2016

Ο ΠΑΡΕΙΣΑΚΤΟΣ.
Ακρυλικό, πλαστικό, γύψος, χαρτί,  σε μουσαμά,    0.80Χ1.00   2015

ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΕΝΑ ΦΕΓΓΑΡΙ.. 
  Ακρυλικό, πλαστικό, κολάζ, άμμος, αντικείμενο σε μουσαμά, 0.80Χ1.00   2016
ΜΑΤΑΙΗ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ. 
  Ακρυλικό, λάδι, γύψος, πλαστικό φύλλο σε μουσαμά, 0.85Χ0.65   2013

ΜΙΑ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ.
Ακρυλικό, πλαστικό, κολάζ, γύψος, άμμος  σε μουσαμά,    0.80Χ0.90   2016